Любопитни факти: Най-големият закрит басейн в света

trip 1375

Още един от въпросите, които си задаваме в офиса: Кой е най-големият закрит басейн в света?

Оказа се, че двама от нас вече сме били там, без да знаем, че това е най-големият закрит басейн в света.

През 2012г. на медения ни месец, посетихме космическия център на НАСА в Хюстън. Присъединихме се към група, която минава през самия космически център и едно от местата, които видяхме беше Лабораторията по Неутрална Плавателност. Тя представлява огромен басейн, в който е потопен модел с пропорция 1:1 на международната космическа станция и космическата совалка (или поне е бил.) Оказа се, че този огромен басейн е и най-големият закрит басейн в света.

За жалост, за да използвате басейна, трябва да сте астронавт. Също така вместо бански, ще се наложи да носите космически костюм. НАСА използва басейна, за тренировка на астронавтите, като във водата симулират безтегловност.

Това не е ли отлична история, за да запалите децата си по идеята за басейн.

И накрая, ако някога се озовете в Хюстън, горещо препоръчваме тази обиколка в НАСА. Тук можете да намерите повече информация: Level 9 Tour

trip 1378 trip 1377 trip 1376 trip 1375

Любопитни факти: Най-старият басейн в света

Mohenjodaro_Sindh

Колко е стар най-старият басейн в света?

Този въпрос си зададохме в офиса миналата седмица. След малко проучване, установихме, че отговорът е около 4500 години!

Повечето източници сочат, че басейнът в селището Мохе́нджо-Да́ро (в превод хълм на мъртъвците) е най-старият басейн в света. Мохе́нджо-Да́ро е селище на древната Индска цивилизация, намиращо се в днешен Пакистан в провинцията Синд. Селището е обявено за световно културно наследство от ЮНЕСКО през 1980г. А археолози смятат, че са открили басейн с размери 12 х 7 в комплекса. Структурата, заобиколена от колонада има някои от характеристиките на римска баня.

Интересувате ли се от други рекорди на басейни?

Най-големият басейн в света: Сан Алфонсо дел Мар в гр. Алгаробо в Чили, дължината му е повече от 1 км.

Най-високият баейн в света: Янгбаджайн, в Тибет, Китай. Намира се на височина повече от 4200м над морското равнище.

Ако изпуснете телефона си в басейна, ето как можете да го спасите.

Water-Damage-Smartphone

Почти половината от инцидентите с телефон са свързани с вода. 29% са от разлята вода върху телефон. А 20% са телефони, изпуснати във вода, по-голямата част от които са изпуснати не в насейн а в тоалетната…

И все пак, ако изпуснете вашия телефон в басейна, както трябва да направите?

WikiHow накратко обяснява какво можете да направите:

670px-Save-a-Wet-Cell-Phone-Step-3-Version-3

Стъпка 1: Извадете го от водата.

Стъпка 2: разглобете го, доколкото можете. Извадете сим картата и мемори картата и ако е възможно батерията. Ако батерията е вградена, поне го изключете.

Стъпка 3: подсушете всички части, доколкото можете.

Стъпка 4: ако телефона е стоял във водата повече от няколко секунди, можете да се опитате да подсушите всички отвори с прахосмукачака за около 20 минути. Дръжте телефона на достатъчно голямо разстояние, за да не се увредят говорителя и други части.

Стъпка 5: отсвете го да изсъхне. Бъдете търпеливи, сложете го на място, където может да изсъхне, например върху хавлия на слънце.

Стъпка 6: бъдете търпеливи изчакайте още.

Стъпка 7: след като сте държали телефона разглобен достатъчно дълго, препоръчително е между 4 и 24 часа, сглобете телефона обратно и пробвайте да го пуснете.

Стъпка 8: Ако не проработи, опитайте да го включите без батерия, със зарядното. Ако стане, ви трябва само нова батерия,

Стъпка 9: Ако и това не стане, време е да се обърнете към сервиз или за нов телефон.

О, и накрая, посетете ни следващия месец. Ще имаме нова промоция: водоустойчив телефон.

Pool trivia: the largest pool in the world?

trip 1375

Another one of our office question: which is the largest indoor pool in the world?

Turns out, two of us had a actually visit this pool without know it was the largest indoor pool in the world.

In 2012, on our honeymoon, we visited the NASA Space center in Houston, Texas. We booked a tour that took us through the actual space center and one of the stops was the Neutral Buoyancy Laboratory. This is a giant pool which holds a full size model the International Space Station and the space shuttle (or at least it used to). It turns out that this gigantic pool is the largest pool in the world.

Unfortunately you will have to be an astronaut in training to get to use the pool. Also, instead of bikinis and boxer shorts the dress code is scuba gear and space suits. NASA uses this pool for astronauts to practice working in zero gravity by having them float – at neutral buoyancy – in the pool.

Now if that isn’t a good story to get your kids excited about your pool.

And then lastly, if you every find yourself in Houston, we highly recommend the tour we took at NASA. Here’s more info on it: Level 9 Tour

trip 1378  trip 1377  trip 1376  trip 1375

Pool trivia: the oldest pool in the world?

Mohenjodaro_Sindh

How old is the oldest pool in the world?

This question came up in the office last week. After some researching the answer came out to be: around 4,500 years!

Most sources agree that a pool in the settlement of Mohenjo-daro is the oldest swimming pool in the world. Mohenjo-Daro is an ancient Indus civilization settlement located in modern day Pakistan. The settlement was declared a UNESCO world heritage site in 1980 and archeologist are pretty certain that they have found a 12 x 7 meter swimming pool in part of the complex. The structure has some of the features of a Roman Bath.

Want some more pool records:

Largest pool: San Alfonso del Mar in Algarrobo, Chile at over 1 km in length

Highest pool: Yangbajain in Tibet, China. The pool is located at 4,200 meters above sea level.

Dropped your phone in the pool? Here is how to save it.

Water-Damage-Smartphone

Almost half of all phone accidents involve water. 29 % of broken phones are the result of spilling liquids over a phone and 20 % result from phones being dropped into water. The leader among ‘dropped into water’, by the way, are not swimming pools but toilets. Go figure…

But let’s get to business. A phone has been dropped into the pool. What should you do?

Here is short summary from a great WikiHow article.

670px-Save-a-Wet-Cell-Phone-Step-3-Version-3

Step 1 is rather obvious, get the phone out of the water.

Step 2: take it apart as much as possible. Take off the case and cover, take out the SIM card and memory card and if possible take out the battery. If your battery is built in, at least turn off the phone.

Step 3: dry everything as well as you can with towel, paper towel or anything else really.

Step 4: if the phone has been under water for more than a few seconds, consider hold a vacuum cleaner over all the openings (speaker, microphone, earphone plug, keyboard) for up to 20 minutes to suck out as much moisture from inside the phone. But be careful to keep a bit of distance to the phone so you don’t damage the speaker and other things.

Step 5: let it dry. Be patient, put your phone somewhere it can dry. In the sun on a towel for example.

Step 6: wait, be patient, then wait some more.

Step 7: after you have waited for a good long while, 4 to 24 hours they suggest, put your phone back together and give it a try.

Step 8: if it does not work, try turning it on without the battery, using the charger. If that works, get a new battery. If not…

Step 9: time for the service center, your insurance or a new phone.

Oh and lastly, check back next month. We will have a ‘water proof phone promotion’ coming up.

Swimming Pool Heating – doubling your season

отопление за басейн

In Bulgaria and most of Southern Europe the outdoor swimming pool season last from the end of May till the middle of September. That’s around four months.

With a heating system the outdoor pool season can be double to eight months, from the end of March until early November.

But is it worth it? The answer to this question has two parts. First you need to look at what the addition of a heating system will cost compared to the overall cost of the swimming pool. Typically a good heating system add 10 to 20 % to the overall cost of a swimming pool. For this additional investment you get to use the pool for nearly twice a long. Effectively this means that on a ‘per month of use’ basis you actually spend less on your pool.

The second part of the ‘is it worth it’ question, is the cost of heating the pool rather than the heating system. Technically you could heat your pool with an electric heater or a gas heater. But while these heating systems are cheap, the amount of money you would spend on electricity or gas make this a very bad choice. The much more cost effective alternative is to use solar heating for your pool. With a correctly dimensioned solar heating system, you can begin enjoying your warm outdoor pool just after the last snow has melted. Here’s a diagram of what a solar heating system for a pool looks like technically:

solar-pool-heater-diagram

And here is what a very simple system looks like in practice. This is a solar heating system and the pool it goes with that we photographed in Kenya last week.

KE018 site visit (55) KE018 site visit (58)

And then finally, no matter whether you decide to opt for a heating system or not, we recommend getting a cover for your pool. Why? Because a swimming pool loses most of its heat through evaporation from the surface (and not through conduction to through the walls to the soil). That means adding a cover can keep your pool warmer for longer, even if it’s not heated.

 

Отопление за басейн – удължава двойно сезона

отопление за басейн

В България, както в по-голямата част от Южна Европа сезона на външния басейн продължава от края на май до средата на септември. Това са около четири месеца.

С отоплителна система, сезонаът на външния басейн можеда сеудъжи до осем месеца, открая на март до началото на ноември.

Но дали си засужава? Отговорът на този въпросима две страни. Пъро, трябва да стравните цената на отоплителната система с тази набасейна. Обикновено отоплението увеличава цената на басейна ви с 10 до 20%. Срещу тази допълнителна инвестиция, ще можете да използвате басейна си двойноповече. Това означава, че месечния ви разход, за басейна ви се намалява.

Втората страна на въпроса, дали си заслужава е в разхода за отопление, повече отколкото в цената на отоплителната система. Обикновено, можете да отоплявате басейна си на газ или електричество. Тези инсталации са по-евтини, но разхода за токили газ, ги прави лош избор. Много по ефективна е соларната отоплителна инсталация. Система с добра пропорция, ви дава възможност да се наслаждавате на топъл външен басейн още щом се разтопи първия сняг. Ето и техническа диаграма на соларна система за отопление набасейн.

solar-pool-heater-diagram

Ето и една много проста система за отопление и басейна към нея, които снимахме миналата седмица в Кения.

KE018 site visit (58) KE018 site visit (55)

И накрая, независимо дали решите да се възползвате от отопление за вашия басейн, ние горещо препоръчваме покривало. Защо? Защото басейна губи най-голямата част оттоплината си чрез изпаряване от повърхостта (а не от допира с почвата и стените). Това означава, че щеможете да задържите басейна си по-топъл запо-дълго, дори да не го отоплявате.